När du ska starta företag, så måste du även välja företagsform. Vi ger gärna goda råd för företagande och när det kommer till att välja bolagsform, så är det ju först bra att ha koll på vad som är vad, för att veta vad för företagsform som passar din verksamhet. Företagsform och bolagsform, det är samma sak. Det är helt enkelt den form som ett företag drivs i. Vad som passar dig bäst beror på olika saker. Det beror bland annat på om du ska starta upp helt ensam eller om ni är flera. Det beror även på vilka förutsättningar som finns samt vilken typ av verksamhet du ska driva.

Bolagsform bör väljas utifrån vad det är du ska jobba med, om du ska starta själv eller tillsammans med andra och huruvida det finns krav på kapitalinsats eller inte.

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet är en av de vanligaste företagsformerna. Tidigare hette det enskild firma. Det är ett naturligt val om det är så att du är helt ensam i att starta företag. Det eftersom en enskild näringsverksamhet drivs av en enskild näringsidkare. Till skillnad mot andra företagsformer så är detta inte likställt med en juridisk person.

En av de stora fördelarna med att starta enskild näringsverksamhet är att du inte måste ha ett insatskapital. Dock är det viktigt att komma ihåg att det är du som näringsidkare som är personligt ansvarig för alla avtal som ingås samt även för skulder om sådana uppstår.

Till nackdelarna finns att det kan vara svårt att ha en klar ansvarsgräns mellan ditt företags ekonomi och din egna ekonomi. Ditt personnummer är det som används som ditt företags organisationsnummer.

Aktiebolag

Aktiebolag startas och ägs av en eller flera personer. Denna form kräver ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Dock är det så att det personliga ansvaret begränsas oftast till vad aktiekapitalet har för storlek. Det finns en grundtanke kring denna bolagsform och det är att begränsa den ekonomiska risken till det insatta kapitalet. Det innebär att om det blir problem, så kommer inte bolagets ekonomiska situation påverka ägarens egna, privata ekonomi.

Dock är det som så att om bolaget ska låna pengar, så krävs det ofta en personlig borgen av en av ägarna. Han eller hon får då ett indirekt ekonomiskt ansvar. Aktiebolag ses som en egen juridisk person. Inkomstskatt ska betalas, i form av bolagsskatt som är 22 procent på vinsten.

Handelsbolag och kommanditbolag

Dessa två former, är mindre vanliga, men är båda bra alternativ till aktiebolag, om ni är minst två personer som ska driva företaget tillsammans. Det finns inga krav på insatskapital. Det som skiljer ett handelsbolag och ett kommanditbolag åt, det är ansvaret för företagets ekonomi fördelas mellan ägarna.

När det gäller ett handelsbolag, så är alla ägare delaktiga. De delar ett solidariskt och personligt ansvar för företagets ekonomi. Det kan vara smart att i samband med starten upprätta ett bolagsavtal. När det gäller kommanditbolag, så är det så att minst en person ska ha fullständigt ansvar för företagets ekonomi. Den som utses till det, den kallas för komplementär. De andra ägarna, de är bara ansvariga för sin egen kapitalinsats. Handelsbolag så väl som kommanditbolag betraktas som juridiska personer.

Kategorier: Nyheter