Jag heter Fredrik och är primus motor bakom denna sida. För mig är det viktigt att läsarna kan identifiera sig med innehållet på sidan och jag gör därför mycket för att vinkla allt så att det blir så relevant som möjligt för just dig.